Algemene voorwaarden

 

Lesgeld

Het lesgeld voor een cursusjaar dient bij aanvang van de lessen, per maand te worden overgemaakt. Betaling geschied altijd per automatische incasso (machtiging). De vakantieperiode is evenredig verrekend in het lesgeld. Inschrijfgeld eenmalig € 15,=

Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren per post; Dijkstraat 11, 4001 RR TIEL of per mail; info@dansstudiomdi.nl. De opzegtermijn is twee maanden.

De dansstudio behoudt zich het recht voor om een andere docent in te zetten ter vervanging bij overmacht. Lessen die uitvallen om redenen die buiten de leerling(en) liggen, worden zoveel mogelijk vervangen of ingehaald. Restitutie voor gemiste of uitgevallen lessen is niet mogelijk.

De dansstudio houdt zich het recht voor om eventueel jaarlijks de tarieven te verhogen.

Vakantie

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Vakantierooster zie agenda op onze website.

Aansprakelijkheid

De door leerling(en) toegebrachte schade aan eigendom(en) van Dansstudio MDI zal verhaald worden op de leerling of in geval van minderjarigheid op de ouders/verzorgers. Dansstudio MDI kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken van eigendommen van leerlingen. Neem kostbaarheden mee naar de danszaal.

Huisregels

 

Kledingvoorschriften

Kledingvoorschriften kunnen soms lastig zijn, toch is het voor de leerlingen en de docenten het prettigste als iedereen weet welke kleding in welke les gedragen wordt. Met door ons voorgeschreven kleding kunnen de docenten de houding van leerlingen goed corrigeren. De uniforme kleding geeft ook een rustig beeld en dient vaak als basis voor kostuums bij voorstellingen en presentaties. Navraag kledingadvies bij de docenten.